تاریخ امروز: سه شنبه, ۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۲


تاریخ امروز: سه شنبه, ۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۲


تاریخ امروز: سه شنبه, ۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۲

خرید بیمه عمر

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

اعطای نمایندگی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

فرم همکاران

جهت مشاهده و دریافت فرم ها کلیک کنید

پاسخگویی شبانه روزی

استعلام بیمه عمر

 مشاهده سوابق

جهت دسترسی به اطلاعات بیمه عمر و تامین آتیه و مشاهده سوابق خود  از طریق شماره بیمه نامه خود که روی سند بیمه نامه و همچنین دفترچه اقساط بیمه نامه ثبت شده است و کد ملی بیمه گذار ،اقدام به مشاهده وضعیت بیمه نامه خود نمایید. مثال شماره بیمه نامه : 48/30001/0/0/1394/123456

Life insurance inquiry

Pasargad Insurance
Click Here